พระเจดีย์กลางน้ำ

Comments Off on พระเจดีย์กลางน้ำ

February 5, 2013 by admin

เจดีย์กลางน้ำ

เจดีย์กลางน้ำ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยอง บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2416 สมัยพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิดสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เจ้าเมืองระยอง

ลักษณะเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ทรงระฆังฐานกลม ความสูงประมาณ 10 เมตร มีบันไดขึ้น 2 ข้าง กำแพงรอบฐานเจดีย์ มี 2 ชั้น ลูกกรงเป็นลวดลายดินเผาเคลือบสีเขียว ส่วนยอดมีบัลลังก์สี่เหลี่ยม และเสาหาน รองรับปล้องไฉน ปลียอดส่วนบน เป็นเม็ดน้ำค้าง

เจดีย์กลางน้ำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญ ของจังหวัดระยอง วันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี มีงานประเพณีทอดกฐิน และ งานห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำ กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2544 พื้นที่ 13 ไร่ 69 ตารางวา

ห่างจากตัวเมืองไปทางใต้ 2 กิโลเมตร ใกล้ปากแม่น้ำระยอง องค์พระเจดีย์สีขาว ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยอง เจดีย์กลางน้ำนี้ ใช้เป็นสัญลักษณ์ ของชาวเรือ ว่าได้เดินทางมาถึง เมืองระยองแล้ว ปัจจุบัน อยู่ในความดูแล ของวัดปากน้ำ

พิกัดดาวเทียม GPS 12.666122,101.242039

 

 


Comments Off on พระเจดีย์กลางน้ำ

Sorry, comments are closed.

StatPress

Visits today: 3

Stat

eXTReMe Tracker