วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)

Comments Off on วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)

February 8, 2013 by admin

วัดป่าประดู่ แต่เดิมมีชื่อว่า วัดป่าเลไลยก์ ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท เป็นวัดเก่าแก่ สัญนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวิหารมี พระพุทธไสยาสน์ พระนอนขนาดใหญ่ ยาว 11.95 เมตร สูง 3.60 เมตร ประทับอยู่ในท่านอนตะแคงซ้าย เป็นพุทธลักษณะพิเศษกว่าพระพุทธรูปองค์อื่น เดิมประดิษฐานกลางแจ้ง ต่อมาสร้างวิหารครอบเมื่อปี พ.ศ.2524 และยังมีพระพุทธรูปปางเลไลยก์ ประทับอยู่ในท่านั้งห้อยพระบาทที่เก่าแก่คู่มากับวัด

นอกจากนั้น ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวยังนิยมลอดโบสถ์เก่า ที่สร้างขึ้นตอนต้นรัตนโกสินทร์ เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. สอบถามข้อมูลได้ที่ ททท. สำนักงานระยอง โทร.038-655-420-1

 

พิกัดดาวเทียม GPS : 12.682448,101.279347

 


Comments Off on วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)

Sorry, comments are closed.

StatPress

Visits today: 3

Stat

eXTReMe Tracker