วัดโขดทิมทาราม

Comments Off on วัดโขดทิมทาราม

February 7, 2013 by admin

ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าประดู่ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดระยอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2007 ผู้สร้างชื่อทิม เป็นเจ้าเมืองระยองในสมัยนั้น สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในอุโบสถ มีจิตรกรรมฝาผนัง ของช่างฝีมือท้องถิ่น ในพระอุโบสถหลังเก่าอันทรงคุณค่า ซึ่งภาพทั้งหมดเป็นภาพทศชาติชาดก ครบทั้งสิบชาติ และ หลวงพ่อขาว ที่เป็นที่เคารพ สักการะบูชา ของชาวระยอง อายุกว่า 500 ปี มีการจัดงานประจำปี ในวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี

 

พิกัดดาวเทียม GPS : 12.679328,101.273237

 


Comments Off on วัดโขดทิมทาราม

Sorry, comments are closed.

StatPress

Visits today: 3

Stat

eXTReMe Tracker