สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ

Comments Off on สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ

March 5, 2013 by admin

สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความเป็นมา

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และ พัฒนาทรัพยากรของชาติ ให้เกิดประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง ปตท. จึงได้จัดทำสวนสมุนไพรขึ้น เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2527-2528 ณ บริเวณศูนย์บำรุงรักษาและ บ้านพักพนักงาน บนเนื้อที่ ประมาณ 60 ไร่ โดยรวบรวมสมุนไพร พันธุ์ต่างๆ มาปลูกไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ปตท. ได้น้อมเกล้าฯ ถวายสวนสมุนไพรแห่งนี้ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2528 ต่อมา ปตท.ได้พัฒนาสถานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อเทิดพระเกียรติ ในวโรกาส ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

1. สวนสมุนไพร

แหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 260 ชนิด ประมาณ 20,000 ต้น แบ่งเป็น 20 กลุ่ม ตามสรรพคุณในการรักษาโรค เปิดกว้างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และ สวนสำหรับพักผ่อน เพื่อประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ทั้งยังช่วยรักษามรดก ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทย ให้คงอยู่ ตราบนานเท่านาน

2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

จัดแสดงนิทรรศการผ่านสื่อหลายรูปแบบ ที่ให้ความรู้ ดูสนุก ชวนติดตาม กระตุ้นให้เกิดความสนใจ ค้นหาความรู้ต่อไป ซึ่งจัดแสดงเป็นส่วนๆ เช่น

– ห้องการเดินทางของลูกยาง

– ห้องเจ้าฟ้านักอนุรักษ์

– ห้องพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย

– บ้านหมอยา

– กินตามธาตุ

– โลกของพืชสมุนไพร

 

เวลาให้บริการ

นั่งรถ NGV ชมสวนสมุนไพร และ เยี่ยมชมชุดนิทรรศการ ความรู้ต่างๆ ได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ส่วนบริการต่างๆ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น.

ร้านนวดเพื่อสุขภาพ เปิดให้บริการตั้งแต่ 09.30 – 18.30 น.

 

วิธีการเข้าเยี่ยมชม

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่ต้องจอง แต่กรณีเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการสวนสมุนไพรฯ

โทร.084-930-6060 , 038-915-213-5

โทรสาร 038-915-216

 

แผนที่การเดินทาง

พิกัดดาวเทียม GPS : 12.764870,101.166302

 

 


Comments Off on สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ

Sorry, comments are closed.

StatPress

Visits today: 3

Stat

eXTReMe Tracker