หอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง

Comments Off on หอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง

February 4, 2013 by admin

เป็นอาคารทรงไทย หลังคาจัตุรมุข ภายในประดิษฐานพระพุทธอังคีรส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดระยอง ตั้งอยู่บริเวณสวนศรีเมือง ด้านหลังศาลากลางหลังเก่า หากมีเวลาควรหาโอกาสแวะมากราบไหว้ ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล กันนะครับ

พิกัดดาวเทียม GPS 12.6751,101.2769

หอพระพุทธอังคีรส phrabudangkerod-02 phrabudangkerod-03 phrabudangkerod-04 phrabudangkerod-05 phrabudangkerod-06

 


Comments Off on หอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง

Sorry, comments are closed.

StatPress

Visits today: 3

Stat

eXTReMe Tracker