‘ระยอง ท่องเที่ยว’ Category

 1. สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ

  Comments Off on สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ

  March 5, 2013 by admin

  สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความเป็นมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และ พัฒนาทรัพยากรของชาติ ให้เกิดประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง ปตท. จึงได้จัดทำสวนสมุนไพรขึ้น เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2527-2528 ณ บริเวณศูนย์บำรุงรักษาและ บ้านพักพนักงาน บนเนื้อที่ ประมาณ 60 ไร่ …
  keep reading


 2. วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)

  Comments Off on วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง)

  February 8, 2013 by admin

  วัดป่าประดู่ แต่เดิมมีชื่อว่า วัดป่าเลไลยก์ ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท เป็นวัดเก่าแก่ สัญนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวิหารมี พระพุทธไสยาสน์ พระนอนขนาดใหญ่ ยาว 11.95 เมตร สูง 3.60 เมตร ประทับอยู่ในท่านอนตะแคงซ้าย เป็นพุทธลักษณะพิเศษกว่าพระพุทธรูปองค์อื่น เดิมประดิษฐานกลางแจ้ง ต่อมาสร้างวิหารครอบเมื่อปี …
  keep reading


 3. วัดโขดทิมทาราม

  Comments Off on วัดโขดทิมทาราม

  February 7, 2013 by admin

  ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าประดู่ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดระยอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2007 ผู้สร้างชื่อทิม เป็นเจ้าเมืองระยองในสมัยนั้น สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในอุโบสถ มีจิตรกรรมฝาผนัง ของช่างฝีมือท้องถิ่น ในพระอุโบสถหลังเก่าอันทรงคุณค่า ซึ่งภาพทั้งหมดเป็นภาพทศชาติชาดก ครบทั้งสิบชาติ และ หลวงพ่อขาว ที่เป็นที่เคารพ สักการะบูชา ของชาวระยอง อายุกว่า 500 …
  keep reading


 4. พระเจดีย์กลางน้ำ

  Comments Off on พระเจดีย์กลางน้ำ

  February 5, 2013 by admin

  เจดีย์กลางน้ำ เจดีย์กลางน้ำ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยอง บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สร้างเมื่อปี พ.ศ.2416 สมัยพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิดสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เจ้าเมืองระยอง ลักษณะเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ทรงระฆังฐานกลม ความสูงประมาณ 10 เมตร มีบันไดขึ้น 2 …
  keep reading


 5. หอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง

  Comments Off on หอพระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง

  February 4, 2013 by admin

  เป็นอาคารทรงไทย หลังคาจัตุรมุข ภายในประดิษฐานพระพุทธอังคีรส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดระยอง ตั้งอยู่บริเวณสวนศรีเมือง ด้านหลังศาลากลางหลังเก่า หากมีเวลาควรหาโอกาสแวะมากราบไหว้ ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล กันนะครับ พิกัดดาวเทียม GPS 12.6751,101.2769  


 6. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

  Comments Off on สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

  February 2, 2013 by admin

  ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตำบลเพ ภายในประกอบด้วยตู้แสดงสัตว์น้ำมากมาย หลายตู้ บ่ออุโมงค์ บ่อทรงกระบอก บ่อกลางแจ้ง บ่อเต่า อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหายาก และเปลือกหอย มากกว่าร้อยชนิด นอกจากนี้ ยังมีห้องนิทรรศกาลแสดงชนิดเรือประมง และเครื่องมือทำการประมง นำมาให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ เปิดทำการทุกวันพุธ – ศุกร์ เวลา …
  keep reading


 7. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  Comments Off on ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  February 1, 2013 by admin

  อยู่ในบริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ มีต้นสะตือขนาดใหญ่ อยู่หน้าศาล อายุประมาณ 300 ปี เล่ากันว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงนำช้างมาผูกไว้ ที่ใต้ต้นสะตือนี้ เมื่อครั้งเสด็จผ่านระยอง ไปเพื่อรวบรวมไพล่พล และตั้งทัพ เพื่อเตรียมกู้อิสรภาพ ที่จันทบุรี ภายในศาล มีรูปหล่อ ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน …
  keep reading


StatPress

Visits today: 3

Stat

eXTReMe Tracker